Usługi

Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • Poradnictwo zawodowe wraz z analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych poprzez opracowanie/aktualizację IPD (min. 4h/os, ON – 8h/os.)
 • Indywidualne pośrednictwo pracy – 6h/os.

Oraz w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych na IPD, zastosowane zostaną w oparciu o Indywidualny Plan Działania następujące ścieżki wsparcia:

 • 60 osób skorzysta z grupowych szkoleń. Uczestnicy będą mieli możliwość nabycia, podwyższenia bądź dostosowania kompetencji i kwalifikacji z zakresu:
  • Specjalista do spraw integracji europejskiej ;
  • Spawacz MAG/MIG/TIG;
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
  • Przedstawiciel handlowy lub Sprzedawca z obsługą komputera (do wyboru).
 • Po zakończeniu szkoleń 55 Uczestników weźmie udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych, 15 Uczestników Projektu skorzysta z 4 miesięcznych staży.

Dodatkowo dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zewnętrzne egzaminy  po szkoleniach zawodowych
 • Badania lekarskie
 • Zwrot kosztów dojazdów
 • Wyżywienie i serwis kawowy.
Script logo