Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

- Regulamin udziału w projekcie

- Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

- Załącznik nr 3 - os. bezrobotna

- Załącznik nr 4 - os. bierna zawodowo

- Załącznik nr 5 - oswiadczenie o statusie rolnika lub domownika

- Załącznik nr 6 - oswiadczenie o profilu wsparcia

- Załącznik nr 7 - Deklaracja udziału w projekcie

- Załącznik nr 8 - Ankieta motywacyjna

- Załącznik nr 9 - Ankieta - osoby niepełnosprawne

Komplet dokumentów do pobrania

Script logo