Aktualności

Data aktualizacji 11.03.2019

Rezultaty projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”. W ramach projektu zrealizowano działania obejmujące pięć form wsparcia:
1.    Poradnictwo zawodowe,
2.    Indywidualne pośrednictwo pracy,
3.    60 osób skorzysta z grupowych szkoleń. Uczestnicy mieli możliwość nabycia, podwyższenia bądź dostosowania kompetencji i kwalifikacji z zakresu:

 • Kucharz lub Pomoc kuchenna (do wyboru)
 • Spawacz MAG/MIG/TIG lub Pracownik robót budowlanych (do wyboru)
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC lub Monter wodno- kanalizacyjno gazowy (do wyboru)
 • Kosmetyczka lub Wizażystka (do wyboru).
 • Cukiernik lub Piekarz (do wyboru)

4.    Po zakończeniu szkoleń 55 Uczestników/czek wzięło udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych, 15 Uczestników/czek Projektu skorzystało z 4 miesięcznych staży.

Ponadto dzięki możliwości przedłużenia realizacji projektu 16 osób skorzystało z przedłużenia staży: 15-stu osobom staże zostały przedłużone do 5 miesięcy oraz 1 osobie do 6 miesięcy.

W projekcie wzięło udział 43 kobiety i 32 mężczyzn. Osobom, które znalazły pracę życzymy wielu sukcesów oraz zadowolenia z pracy, a tym, które nadal szukają pracy życzymy powodzenia.

Pracownicy biura projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia” pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”.

 

Data aktualizacji 05.02.2019

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że w lutym ostatni Uczestnicy zakończyli udział w stażach. Część z osób uzyskała zatrudnienie, czego im serdecznie gratulujemy. Pozostałe osoby odbędą spotkania z Pośrednikiem Pracy, które będą miały na celu dalsze poszukiwanie pracy.
Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej!

 

Data aktualizacji 15.01.2019


Szanowni Państwo,
Aktualnie nadal trwają staże zawodowe dla 16 Uczestników/czek Projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”.

 

Data aktualizacji 21.12.2018

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Klientom, Partnerom i Sympatykom,
kierujemy płynące z serca życzenia radosnych,
spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Zarząd oraz Pracownicy Consultor Sp. z o. o.

Data aktualizacji 30.11.2018

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że na wniosek firmy Consultor Sp. z o. o., Instytucja Pośrednicząca, wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”.
Dzięki uzyskanej zgodzie wydłużono staże zawodowe dla 16 osób o łącznie 32 osobomiesiące. Zwiększy to doświadczenie zawodowe a także umożliwi zdobycie stałego zatrudnienia.
Życzymy powodzenia wszystkim Uczestnikom Projektu!

 

Data aktualizacji 05.11.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że aktualnie staże zawodowe zakończyła gr. 2 szkolenia „Spawacz MAG”. Nadał staże zawodowe realizuje gr. 3 „Monter wodno- kanalizacyjno – gazowy”.
Ponadto dzięki wygenerowaniu oszczędności w projekcie, zawnioskowano do IZ o wydłużenie realizacji projektu a tym samym o przedłużenie staży dla części Uczestników/czek.

 

Data aktualizacji 17.10.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na dzień dzisiejszy staże zawodowe realizowane są przez dwie grupy szkoleniowe, tj. gr. 2 szkolenia „Spawacz MAG” oraz gr. 3 „Monter wodno- kanalizacyjno – gazowy”.
Życzymy powodzenia wszystkim Stażystom!

 

Data aktualizacji 03.09.2018

Niezmiernie miło nam poinformować, że dzięki sprawnej realizacji projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia” aktualnie zakończono realizowanie wszystkich grup szkoleniowych.
Nadal także trwają staże zawodowe dwóch ostatnich grup.

 

Data aktualizacji 24.08.2018

W dniu dzisiejszym Uczestnicy/czki szkolenia „Monter wodno-kanalizacyjno-gazowy” przystąpili do egzaminu czeladniczego z zakresu „Monter sieci wodnej i kanalizacyjnej”.

Wszystkim Państwu składamy najszczersze gratulacje zdanego egzaminu!

 

Data aktualizacji 17.08.2018

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zajęcia zakończyła grupa szkoleniowa „Monter wodno-kanalizacyjno-gazowy”.

W dniu dzisiejszym Uczestnicy/czki szkolenia przystąpili do egzaminu z zakresu uprawnień gazowych.

Wszystkim gratulujemy zdanego egzaminu!

 

Data aktualizacji 30.07.2018

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym szkolenie rozpoczęła ostatnia grupa szkoleniowa projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia” – Monter wodno-kanalizacyjno-gazowy.
Po zakończonym szkoleniu Uczestnicy/czki uzyskają do egzaminu zewnętrznego, po którym uzyskają kwalifikacje.
Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia na szkoleniu!

 

Data aktualizacji 28.07.2018

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym szkolenie zakończyła gr II „Spawacz MAG”. Uczestnicy przystąpili do egzaminu zewnętrznego, po którym uzyskają książeczki spawacza z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.
Gratulujemy wszystkim Panom!

 

Data aktualizacji 06.07.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że nadal trwa nabór na szkolenia Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC lub Monter wodno - kanalizacyjno gazowy (do wyboru).
Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej z woj. lubelskiego bezrobotnych (w tym także rolników i członków ich rodzin prowadzących gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa) i biernych zawodowo.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 380.

 

Data aktualizacji 02.07.2018

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym szkolenie rozpoczęli Uczestnicy gr II „Spawacz MAG”.
Po zakończonym szkoleniu Panowie przystąpią do egzaminu zewnętrznego, po którym uzyskają książeczki spawacza z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.
Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia na szkoleniu!

 

Data aktualizacji 12.06.2018

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, iż zakończyliśmy rekrutację na szkolenie „Spawacz MIG/MAG/TIG” i w dniu dzisiejszym Uczestnicy rozpoczęli Poradnictwo zawodowe wraz z analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP poprzez opracowanie /aktualizację IPD.

 

Data aktualizacji 10.05.2018

Informujemy, że nadal trwa nabór na szkolenia Spawacz MAG/MIG/TIG lub Pracownik robót budowlanych (do wyboru) oraz  Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC lub Monter wodno - kanalizacyjno gazowy (do wyboru).
Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej z woj. lubelskiego bezrobotnych (w tym także rolników i członków ich rodzin prowadzących gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa) i biernych zawodowo.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 380.

 

Data aktualizacji 08.05.2018

W dniu dzisiejszym do egzaminu czeladniczego przystąpili Uczestnicy/czki szkolenia "Cukiernik".
Wszystkim osobom serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu!

 

Data aktualizacji 07.05.2018

W dniu dzisiejszym Uczestnicy/czki szkolenia „Kucharz” przystąpili/ły do egzaminu czeladniczego.
Wszystkim serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu!

 

Data aktualizacji 24.04.2018

Dziś Uczestniczki szkolenia "Wizażystka" zakończyły szkolenie i przystąpiły do egzaminu czeladniczego.
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu!

 

Data aktualizacji 12.04.2018

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, tj. 12.04.2018 r. szkolenie rozpoczęły uczestnicy/czki gr 5. Uczestnicy/czki szkolić się będą z zakresu „Cukiernik”.
Wszystkim Paniom i  Panom życzymy owocnej nauki!
Ponadto informujemy, że nadal trwa rekrutacja na pozostałe szkolenia, tj.: Spawacz/ Pracownik robót budowlanych oraz Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC/Monter wodno-kanalizacyjno-gazowy.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem 519 323 388 lub 519 323 380.

 

Data aktualizacji 10.04.2018

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, tj. 10.04.2018 r. szkolenie rozpoczęły uczestnicy/czki gr 1. Uczestnicy/czki szkolić się będą z zakresu „Kucharz”.
Wszystkim Paniom i Panom życzymy owocnej nauki!
Ponadto informujemy, że nadal trwa rekrutacja na pozostałe szkolenia, tj.: Spawacz/ Pracownik robót budowlanych oraz Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC/Monter wodno-kanalizacyjno-gazowy.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem 519 323 388 lub 519 323 380.”

 

Data aktualizacji 09.04.2018

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, tj. 09.04.2018 r. szkolenie rozpoczęły uczestnicy/czki gr 4. Uczestnicy/czki szkolić się będą z zakresu „Wizażystka”.
Wszystkim Paniom życzymy owocnej nauki!
Ponadto informujemy, że nadal trwa rekrutacja na pozostałe szkolenia, tj.: Spawacz/ Pracownik robót budowlanych oraz Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC/Monter wodno-kanalizacyjno-gazowy.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem 519 323 388 lub 519 323 380.

 

Data aktualizacji 22.03.2018

W dniu 21.03.2018r. Pracownicy naszego Biura gościli na XIV Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Pani Paulina Mól, Agata Kozak i Aleksandra Kruk udzielały wszelkich informacji na temat możliwości wzięcia udziału w Projektach Współfinansowanych z Funduszy Europejskich, szczególnie w Działaniach skierowanych do osób niepełnosprawnych, po 30 roku życia, odchodzących z rolnictwa, bezrobotnych zarejestrowanych zawodowo lub biernych zawodowo.


 
Bardzo dziękujemy wszystkim zainteresowanym naszą ofertą. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w siedzibie Biura, telefonicznie lub mailowo.
 
Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia: http://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/gdzie-jest-praca-w-pulawach-dziesiatki-stoisk-i-setki-zwiedzajacych-na-targach,n,1000215484.html

 

Data aktualizacji 01.03.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej, zmianie uległa tematyka oferowanych w projekcie szkoleń.
Aktualnie, w ramach projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”, Uczestnicy/czki będą mogli/ły skorzystać z:

 • Poradnictwa zawodowego,
 • Indywidualnego pośrednictwa pracy,
 • Szkoleń zawodowych do wyboru:
  • Kucharz lub Pomoc kuchenna (do wyboru)
  • Spawacz MAG/MIG/TIG lub Pracownik robót budowlanych (do wyboru)
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC lub Monter wodno- kanalizacyjno gazowy (do wyboru)
  • Kosmetyczka lub Wizażystka (do wyboru).
  • Cukiernik lub Piekarz (do wyboru)
 • Staży 3 lub 4 –miesięcznych.

Ponadto informujemy, że każde z wyżej wymienionych szkoleń zakończy się uzyskaniem przez Uczestnika/czkę kwalifikacji.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 519 323 380 lub 519 323 388.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Data aktualizacji 28.02.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że prowadzimy  rekrutację na szkolenie Kosmetyczka/Wizażystka, którego rozpoczęcie planowane jest na połowę kwietnia w Lublinie.
Poszukujemy także osób na szkolenie Kucharz/Pomoc Kuchenna, które ze względu na duże zainteresowanie w powiecie włodawskim, odbędzie się w Okunince nad Jeziorem Białym. Zachęcamy w szczególności osoby niepełnosprawne oraz chcące odejść z rolnictwa. Przypominamy również, że w ramach naszego projektu część osób może skorzystać wyłącznie ze stażu, jeżeli mają kwalifikacje i potrzebują jedynie zdobyć doświadczenie zawodowe.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 06.02.2018

Consultor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert dotyczących usług pośrednictwa pracy w ramach projektu  „Lubelskie Centrum Zatrudnienia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Termin składania ofert: 15.02.2018r. do godziny 16:00
Miejsce składania ofert: Consultor Spółka z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74,20-325 Lublin
Osoba do kontaktu: Paulina Mól tel. 519 323 380


Zapytanie o cenę 01/LCZ/Rozeznanie/Pośrednictwopracy

Załącznik nr 1 Formularz oferty

 

Consultor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia usługi cateringowej w ramach projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia” Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Termin składania ofert: 15.02.2018r. do godziny 16:00
Miejsce składania ofert: Consultor Spółka z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74,20-325 Lublin
Osoba do kontaktu: Paulina Mól tel. 519 323 380


Zapytanie o cenę  01/9.1/LCZ/Rozeznanie/Catering

Załącznik nr 1 Formularz oferty

 

Data aktualizacji 01.02.2018

Consultor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert dotyczących usług wykonania Poradnictwa zawodowego wraz z analiza umiejętności ,predyspozycji i problemów zawodowych UP poprzez opracowanie/aktualizację IPD w ramach projektu  „Lubelskie Centrum Zatrudnienia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Termin składania ofert: 09.02.2018r. do godziny 16:00
Miejsce składania ofert: Consultor Spółka z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74,20-325 Lublin
Osoba do kontaktu: Paulina Mól tel. 519 323 380


Zapytanie o cenę 01/LCZ/Rozeznanie/Poradnictwo zawodowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

 

Consultor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu sal szkoleniowo doradczych w ramach projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Termin składania ofert: 09.02.2018r. do godziny 16:00
Miejsce składania ofert: Consultor Spółka z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74,20-325 Lublin
Osoba do kontaktu: Paulina Mól tel. 519 323 380


Zapytanie o cenę 01/9.1/LCZ/Rozeznanie/Sale

Załącznik nr 1 Formularz oferty

 

Data aktualizacji 02.01.2018

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”.
Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej z woj. lubelskiego bezrobotnych (w tym także rolników i członków ich rodzin prowadzących gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa) i biernych zawodowo należących do co najmniej jednej z wybranych grup:

 • osoby w wieku 50+,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • os. o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe do wyboru:
  • Specjalista do spraw integracji europejskiej;
  • Spawacz MAG/MIG/TIG;
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
  • Przedstawiciel handlowy lub Sprzedawca z obsługą komputera (do wyboru).
 • Staże 3 lub 4 –miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

 • stypendium stażowe 1440 zł netto/m-c
 • stypendium szkoleniowe od 638 zł do 970 zł netto (w zależności od liczby godzin szkoleniowych)
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika
 • materiały szkoleniowe
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • wyżywienie i serwis kawowy

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby z niepełnosprawnością oraz osoby po 50 roku życia.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 883 331 436.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo